Sunday, March 31, 2013

Referenca: izgradnja vizuelnog identiteta sprotskog kluba

Grb
 Idejna resenja za

 • grb
 • web prezentaciju, sajt
 • zahvalnicu
 • vizit kartu
 • stampani reklamni materijal [vez i/ili stampa  na kacketima, zastavicama, majicama ]
 • memorandu
 • naslovna strana za stampana izdanja

Web prezentacija

Zahvalnica

Vizit karta

Reklamni materijal

Memorandum u boji [ ili crno -beli]

Naslovna strana stampanog materijala

NAVIGATOR – KAYAK CANOE TEAM

Marketing skica

Stvaranje  klupskog identiteta, prepoznatljivost kluba kako u sportskim, tako i u krugovima šire javnosti, doprinosi daljem razvoju i popularnosti kluba. 

Što je veća popularnost kluba, članovi će biti više motivisani da ostvaruju dobre rezultate, a klub će moći da ostvari prihode i da opravda ulaganja donatora, sponzora i sl.

Stvaranje vizuelnog identita Kluba u javnosti
Cilj stvaranja vizuelnog Identiteta Kluba je  olakšana komunikacija sa javnošću, ali sadašnjim i budućim članovima Kluba.
Vizuelni identitet prodrazumeva postojanje:
Grba, zastave, stampanog materijala sa usvojenim grbom (u prilogu),  plakati za takmičenja i sl.

PR aktivnosti

 ¨Nije važno šta se o tebi piše, ako želiš da postaneš zvezda  - važno je da se o tebi pise¨.
Stvaranje pozitivnog imidža Kluba  - je zadatak PR (osobe zadužene za odnose s javnošću).

Odnosi s javnošću podrazumevaju obaveštavanje javnosti o delovanju Kluba, kako i o rezulatatima njegovog rada.

To se postiže komunikacijom sa medijima.
Komunikacija podrazumeva gostovanja u radio  i  TV emisijama, koje su tematski vezane za sprot, ali i u dnevnim vestima (ako se proceni da je informacija važna). Pisanim medijima je portebno  dati  informaciju i odneti je u pisanoj formi (poželjno je sa fotografijom).

Upoznavanje lokalne sredine, sprotske javnosti, članova kluba o učešću na takmičenjima, rezultatima i planovima,je glavni zadatak ekstenog i intrenog PR –a.

Kroz komunikaciju sa medijima  se neposredno postiže komunikacija sa sredinom ( u kojoj su sadašnji i potencijalni članovi, kao i sadašnji i budući sponzori).
Izrada press clipping -a je sastavni deo PR aktivnosti.

Internet prezentacija
Izgradnja imidža i komunikacija Kluba sa javnošću je znatno olakšana, kada postoji kvalitetna Internet prezentacija, na kojoj će uvek biti informacije o članovima, rukovodstvu, sponzorima, aktivnostima, takmičenjima… 
Najjejdnostavnije je reći, da je Inetrnet prezentacija , lična karta Kluba, koja je dostupna svakom ko poželi da dobije informacije o Klubu (u bilo koje vreme  i sa bilo kog kraja sveta), naročito je bitna za komunikaciju sa inostranim klubovima i međunarodnim  organizacijama.

Osnovni cilj ovih aktivnosti je stvaranje  pozitivnog stava javnosti, upoznavanje sa radom Kluba i pronalaženje sponzora. Uprava kluba je zadužena za brigu o rezultatima članova (na pripremama, takmičenjima i treninzima), a marketing agencija bi bila zadužena za sprovođenje konkretnog marketing plana. 

Ovaj tekst je kratka skica, na temu , marketing u sportu, ali se nadamo da se iz nje može naslutiti osnova  našeg razmišljanja na tu temu, a vezano konkretno za KAYAK CANOE TEAM  ¨NAVIGATOR¨ iz Pančeva.

U prilogu se nalaze predlozi za:
 1. GRB
 2. VIZIT KARTA
 3. MEMORANDUM (CRNO BELI)
 4. MEMORANDUM (PUN KOLOR)
 5. ZAHVALNICA
 6. NASLOVNA STRANA
 7. NALEPNICA ZA PRIKOLICU
 8. VEŽENI GRB (8 I 6 CM)
 9. ŠTAMPANI GRB
 10. ZASTAVICE
 11. POLO MAJICE SA VEŽENIM GRBOM
 12. T-SHIRT MAJICE SA ŠTAMPON (GRB I LEDJA)
 13. ZASTAVA KLUBA
 1. KAČKETI SA VEZOM
 2. KAČKETI SA ŠTAMPOM
 1. SAJT
 2. OBAVEŠTAVANJE MEDIJA

U slučaju da je klijent zadovoljan ponudom, potrebnio je da se između KLIJENTA i AGENCIJE potpiše ugovor o saradnji u kome će se precizirati uslovi i pravci saradnje.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...