Sunday, March 17, 2013

Internet marketing
Kada ste već rešili da budete prisutni na Internetu i izdvojili novac, onda treba da objavite to svojim sadašnjim i potencijalnom saradnicima, klijentima, javnosti…
Kako?
Internet marketingom.
Da bi Vaša firma bila aktuelna na Internetu, potrebno je proći tri faze:
1. faza stvaranja WEB PREZENTACIJE –
podrazumeva prve korake od ideje do časa kada je prezentacija firme stavljena u funkciju sa e-mail adresama. Osmišljavanje:
     • ciljeva
     • koncepta
     • biznis plana
     • organizacije prezentacije
     • vizuelni koncept
     • pisanje tekstova
     • obrada fotografija
     • …
2. faza građenje pozicija Vaše WEB PREZENTACIJE na Internetu -
podrazumeva ažuriranje sadržaja i promociju postojanja firme na Intrenetu i van njega.
     • e-mail marketing
     • prijava na pretraživače
     • upis u adresare
     • Internet oglasi
     • Internet PR
     • razmena linkova
     • razmena banera
     • ucešće u diskusionim grupama
     • ucešće u forumima
     • …
3. faza održavanja i unapredenja WEB PREZENTACIJE
Vaša firma se menja i unapređuje, pa tako i njeno Internet prustvo treba menjati i unapređivati.
     • Statistika posećenosti
     • Online relamne kampanje
     • Unoše nje informacija u poslovanje ( e-business, B2B, e-commerce, podrška klijentima , edukacija…)
Nemojte dozvoliti da Vaša WEB PREZENTACIJA bude zastarela, sa netačnim i davno nevažećim informacijama o Vašoj firmi.
Posetilac Vaših strana, traži informacije o Vašoj firmi, poslovanju, kadrovima, ponudu , kontakte …
Ne zaboravite da su te informacije njemu dostupne u svakom trenutku i u bilo kom kraju sveta.
Iskoristite svoje prisustvo na Internetu, u svakom trenutku.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...