Sunday, March 17, 2013

Izrada web prezentacije

IDITE U KORAK SA VREMENOM, INAČE ĆE VAS VREME PREGAZITI


WEB prezentacija je jedan vid uključivanja u globalnu poslovnu mrežu. Dostupna je širokom krugu ljudi u čitavom svetu, po daleko nižoj ceni u odnosu na ostale vidove komunikacije, prezentacije i reklamiranja. Mogućnost plasiranja informacija, za precizno odabranog klijenta je znatno olakšana.
Sajt se može napraviti kao produžena vizit karta, ali se time ne iskorišćavaju sve prednosti koje web pruža.
Čemu služi prezentacija ( od svrhe zavisi izbor modela )
- da ponudite i prodajete usluge
- da se povežete sa kupcima
- da osavremenite poslovanje
- povećate efikasnost ( poslovanja i zaposlenih )
- povećate efektivnost ( poslovanja i zaposlenih )
- da proširite vidike u vašoj kompaniji
- ...
Mi Vam možemo pomoći da iskoristite sve prednosti Interneta i da ulaganjem u WEB prezentaciju postignete maksimalnu efikasnost i efektivnost ulaganja.
Investicija u Web prezentaciju uključuje:
     • Projektovanje
     • Postavljanje
     • Održavanje
     • Promociju
WEB sajtovi imaju konceptualnu definiciju reklamiranja, oni kao i pravi oglas imaju istu funkciju - da informišu i ubede. Web sajt nudi mogućnost da stupite u interakciju koristeći hiperlinkove, značajan obim teksta, grafike i videa. Šta više podaci se mogu se svakog trenutka ažurirati i na taj način poboljšati.
Kada govorimo o ukupnom izgledu jedne web prezentacije ona mora izgledati:
     • Jasno
     • Sređeno
     • Profesionalno
     • Atraktivno
PREDUGOVOR
     - Izvođač projekta je dužan, nakon preliminarnog razgovora da dostavi, predugovor u kome su naznačene usluge i        cene istih.
     - Predugovor potpisuju obe strane
UGOVOR
     - nakon potpisivanja predugovora, naručilac je dužan da izvrši uplatu u iznosu od 100 evra
     - ugovor u kome se nalazi opis svih poslova, rokovi, obaveze, odgovornosti i primeri i cene sastavlja izvođač uz         konsultacije sa klijentom
     - nakon potpisivanja ugovora i preciziranja poslova, svaka izmena ugovora se naplaćuje, po ceni posebne usluge,         navedenoj u cenovniku
ROKOVI IZRADE
     - u zavisnosti od karakteristika sajta, kao i dogovora sa naručiocem u ugovoru su naglašeni rokovi pri čijem ne         ispunjavanju je strana koja ne ispoštuje dogovoreni termin u obavezi da plaća penale, oštećenoj strani.
USLOVI PLAĆANJA
     - Izradu Web prezentacije, nakon potpisivanja ugovora i naplate avansa i predaje materijala ( tekstovi, fotografije,         zahtevi, linkovi, i sl. ).
     - Iznos do pune cene je naručilac dužan da plati, nakon postavke web prezentacije na Internet.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...