Monday, March 18, 2013

Referenca: Solarijum i kozmeticki salon


Kampanja - NEKI TO VOLE VRUĆE
Photo credit cbc.ca
Klijent: salon solarijum
Vlasnik: Aleksandra
Adresa / Tel/Mobtel:

Cilj kampanje
-          Proboj na lokalno tržište  novog brenda MegaSun solarijuma
-          Proboj novog naziva salon solarijuma
-          Preseljenje  klijenta u nove prostorije na novoj adresi
-          Popularizacija usluga koje pruža **** solarijum.

Vreme trajanja kampanje


-          Četiri  meseca angažovanog promovisanja Brenda MegaSun (juli, avgust, septembar, oktobar)
-          Dva meseca ¨potsećanja¨na Brend u manjem obimu (novembar, decembar).

Da bi kampanja imala efekta potrebno je najmanje šest meseci konstantnog upoznavanja sa prednostima i kvalitetima novog proizvoda.
Pošto klijent ima već veliku zastupljenost na tržištu i dugogodišnje stalne korisnike usluga, koji su već upoznati sa promenim sedišta firme, težište kampanje bi bila promocija novog, ekskluzivnog Brenda.
Podrška generalnog zastupnika u promovisanju se ogleda u davanju reklamnog materijala za prostorije sloarijuma i radno osoblje (majice, kačketi, peškiri...).

Sam klijent je odgovoran za upoznavanje lokalnog tržišta sa novim proizvodom.

Ciljni segment tržišta

-          ženska i muška populacija
-          svih novoa obrazovanja
-          starosna grupa od 17 do 60 godina.

Željeni efekat kampanje

-          popularizacija novog proizvoda
-          povećani obim prodaje usluga

Tokom kampanje bi se merila

-          efikasnost uloženih sredstava praćenjem rasta posećenosti i rasta profita (od strane vlasnika ili agencije, po dogovoru).
-          efektivnost određenih načina oglašavanja (anketa praćena od strane vlasnika, sa upitnikom koji je pripremila agrencija)

Predlog izrade reklamnog materijala (sa cenovnikom)

v  Logo
Izrada logoa u Corelu, priprema za štampu ---------------------------- ** evra
v  Vizit karta
Idejno rešenje, priprema za štampu i izrada vizit karti / 1000 kom, jednostrano/ ----  ** evra
v  ID kartica
Idejno rešenje, štampa i plastifikacija / po komadu/------------------------------------ ** evra
v  Oglas u Pančevcu
Idejno rešenje, priprema za štampu i oglašavanje / nedeljno / po cenovniku Pančevca / u boji reklama dimenzija 3 stupca/ ------------------- oko ** evra
v  Radio reklama
Idejno rešenje i izrada / po odobrenom budžetu/ --------- oko ** evra mesečno
v  Leci
Idejno rešenje, štampa / zavisno od tiraža i dimenzije/
v  TV reklama
v  Svetleća reklama na ulazu u salon
Preciziranje cenovnika je uslovljeno preciziranjem materijala.
   

Predlog za naziv  kampanje je: NEKI TO VOLE VRUĆE


Asocijacija na prijatnu  osobu koja glumi u popularnom filmu (Merilin Monoroe) i koja je sinonim za privlačnost i erotičnost (koju bi klijenti salona želeli da poseduju). Asocira na  nežnost i ljubav koja je svima potrebna bez obzira na uzrast u pol.

Na reklamama (bilbord, letak i Pančevac) bi se naglasak stavio na muško i žensko preplanulo telo u blizini aparata (proizvoda MegaSun). 
Lica su nasmejana, tela glatka, zdrava i poželjna.
Bilbord je namenjen podsećanju na proizvod i ne treba da bude pretrpan informacijama, jer ga prolaznici opažaju u kratkom vremenskom intervalu. Zbog svoje veličine nesumljivo privlači pažnju i efektan je. 

Oglašavanje putem bilborda je najefikasnje u letnjem periodu kada ima mnogo ¨šetača¨. Predlog je -  zakup bilborda u trajanju od tri meseca.

Pančevac je lokalni najčitaniji list u kome postoji mogućnost, objavljivanja edukativnog teksta ( po dogovoru), ili reklamiranja u boji. Crno bela reklama u prvom periodu nije preporičljiva zbog probijanja logoa i zbog kvaliteta štampanog letka.

Letak je namenjen davanju osnovnih informacija o karakteristikama proizvoda i prednostima u odnosu na konkurentne proizvode, sa obaveznim pozivom na uživanje, u smislu ......¨više energije za telo i dušu¨.. üživajte u sebi¨... üživajte u životu i osetite snagu sunca ¨.... i sl. 
Sa obaveznim logoom na udarnom mestu i  sloganom kampanje ¨NEKI TO VOLE VRUĆE¨.

Vizit karta je proizvod koji treba da da osnovne uinformacije o kontaktu i eventualno ponudi solarijuma, te bi trebalo da bude samo logo u boji a ostali podaci ispisani čitkim i crnim fontom.
ID kartica je jednostavna sa nazivom solarijuma (u boji) i imenom i funkcijom radnog osoblja, obložena plastikom koja poseduje štipaljku.

Radio reklama

Senzualnim glasom bi se sloganom kampanje ¨NEKI TO VOLE VRUĆE¨ pozivali potrišači na uživanje i opuštanje i preplanulost...i sl. Sa obaveznim podacima : gde se nalazi solarijum, koje usluge pruža, telefonom. 
U pozadini bi se čula muzika iz filma ili šum mora ....
Radio reklama bi se emitovala pre podne na radio Ritmu i Kiss-u ali i u vreme želja i pozdrava slušalaca, jer je to najslušaniji termin na trenutno najslušanijem lokalnom radiju.

TV reklama

Senzualnim glasom koji izgovara ¨NEKI TO VOLE VRUĆE ¨  kamera prati preplanula tela i proizvod sa davanjem podataka o adresi i mogućnostima proizvoda. Može biti statična po ugledu na bilbord i letak, što doprinosi prepoznatljivosti. Ili dinamična, tj. snimljeni  kadrovi u solarijumu, što povećava troškove.

Svetleća reklama
na ulazu u solarijum podrazumeva samo logo  tj. naziv salona u boji.

Reklamne majice, kačketi, olovke, upaljači, kese, kalendari, nalepnice,čaše,pozivnice... takodje spadaju u ponudu agencije ¨TRITAČKE¨.

Otvaranje lokala

Jednodnevni dogadjaj.
Otvaranje lokala je povod da se pozovu prijatelji kako poslovni, tako i dugogodišnji konzumentu usluga salona. Koktel je prilika da se u opuštenoj atmosferi upoznaju sa novim izgledom salona i novom ponudom. 
Zvanice mogu biti pozvane pozivnicom na kojoj bi se nalazio novi naziv salona, povod, datum, vreme i mesto otvaranja. 
Time se pokazije briga za potrošača i doprinosi veoma pozitivnoj slici u javnosti.

Promocija

Moguće je da se promocija održava više dana ili samo jednog dana. Potrebno je odrediti cilj promocije i u saglasnosti sa njim usmeriti akciju. Cilj može biti promocija noog proizvoda (MegaSun). 
U tom slušaju bi se posetioci upoznavali sa karakteristikama i mogućnostima aparata. Na ovakav vid promocije se pozivaju mediji, priredjuje se mala konferencija sa koktelom na kojoj bi se dao prigodan materijal  (tekst, fotografije) novinarima u kome bi se opisao rad salona, ponuda, adresa i svakako mogućnost besplatnog tretmana sa potpunim prikazom mogućnosti aparata.
U vreme promocije je pozitivno učestvovati u nekoj od emisija na lokalnom radiju i televiziji, gde bi se poklonilo nekoliko tretmana, slušaocima (gledaocima) koji odgovore na neko pitanje vezano za salon.

Ovaj dokumenat je samo nacrt za dalje dogovore oko usaglašavanja sprovodjenja kampanje. Nakon usaglašavanja koraka i finansijske konstrukcije, potpisuje se ugovor između klijenta ¨Mega Sun¨ salona i agencije za marketing ¨TRI TAČKE¨, kojim se preciziraju koraci u kampanji i obaveze i prava obe strane.

U nadi da ćemo ostvariti uspešnu poslovnu saradnju
s poštovanjem,
Dimitrijević Tatjana
General manager
¨TRI TAČKE¨o.d.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...