Monday, March 18, 2013

INTERNET MARKETING PLAN za ADVOKATSKU KANCELARIJU

  • izrada predloga web prezentacije
  • plan internet marketinga
  • vizit karte
dana 06.12.2004.  u Pančevu

Klijent:  D**** Đ***
 Advokatska kancelarija ***
 * Beograd

INTERNET MARKETING PLAN
za
ADVOKATSKU KANCELARIJU ĐORĐEVIĆ

PRVA FAZA

Cilj izrade sajta je:
§  Upoznavanje javnosti  (ciljne grupe, a to su u ovom slučaju privredni subjekti u zemlji i inostranstvu sa postojanjem Kancelarije i njenim delovanjem na tržištu ),
§  Ponuda usluga Kancelarije ciljnoj grupi,
§  Kontakt sa ciljnom grupom preko e-maila,
§  Rešavanje konkretnih pitanja poslovanja sa klijentom,
§  Pronalaženje novih klijenata,
§  Sticanje profita, preko uspostavljenih kontakata.


WEB PREZENTACIJA
Naslovna strana
-          bi imala neku od rečenica, vezanih za pravo – iz latinskih tekstova i sl.
-          navigaciju na sajtu tj. dugmice koji bi vodili do drugin strana
-          linkove ka korisnim sajtovima (advokatska komora srbije, sudije.org.yu, udruženje tužilaca Srbije....)

O nama
-          istaklo bi se Vaše obrazovanje, školovanje
-          radno iskustvo
-          članstvo u profesionalnim udruženjima

Usluge
-          opisale bi se usluge koje ste do sada pružali

Saveti
-          pitanje
-          odgovor
-          pitanje odgovor
-          poziv klijentima da se jave i preko e-maila postave pitanje vezano za Vašu struku

Kontakt
-          kompletna adresa ( ime prezime, ulica, grad, telefon, e-mail)
-          mapa dela grada u kome se nalazi Vaša kancelarija

p.s. prevod sajta klijent preuzima na sebe.
II FAZA
…građenje pozicija Vaše WEB PREZENTACIJE na Internetukako bi njeno postojanje bilo opravdano.

…podrazumeva ažuriranje sadržaja i promociju postojanja firme na Intrenetu i van njega.
     • e-mail marketing (pronalaženje adresa, pisanje i slanje ) – **
     • prijava na pretraživače – **
     • upis u adresare – **
     • Internet oglasi – **
     • Internet PR – **
     • razmena linkova
     • razmena banera
     • učešće u diskusionim grupama (po ličnom nahođenju)
     • učešće u forumima (po ličnom nahodjenju).
Internet marketing – *

Sajt mozete postaviti kod nas za ** godišnje.
Predlažemo sajt sa jedinstvenim dizajnerskim rešenjem  (pet strana. (prilog br. 1.)
Promena e-maila office@**.co.yu i/ili dragana@**-lawyer.co.yu.
Izrada  mapa  grada.
Baner  statični.
Idejno za Vizit kartu –. (prilog br. 2.)
Štampa 1000 kom vizit karti/ jednostrano od **** din. do **** din. u zavisnosti od vrste papira
     
Izrada sajta podrazumeva jedinstveno idejno rešenje, sa Vašim tekstom, uz eventualne naše sugestije; naše fotografije. Promena e-maila je naš predlog kako bi se postupilo pravilima korespodencije na Internetu ime.prezime@imefirme.co.yu i oficijelni office@imefirme.co.yu.

Mapa je na sajtu potrebna iz razloga, što se pretpostavlja da će se klijenti potruditi da dođu do Vas, a ona im omogućava navigaciju.
Baner je sredstvo kojim se korespondira drugim sajtovima. Stoji na drugim sajtovima, pa posetioci tog sajta mogu da jednim klikom stignu do Vaše prezentacije.

Pronalaženje vaše Web prezentacije je znatno olakšano, prijavom na svetske i domaće pretraživače, što je neodvojivi deo Intrenet marketinga, kao i upis u Web adresare.

Oglasi su način da se privuče pažnja kako pretraživača, tako i klijenata i da se poveća prisustvo prezentacije na Internetu, a time i posećenost.

Komunikacija e-mailom je posao koji zahteva posebnu pažnju, zato što je potrebno poslati pismo, konkretnoj  (znači ne nasumice odabranoj) osobi ili klijentu, privući mu pažnju i animirati ga da pogleda informacije o Vama na sajtu i kontaktira sa Vama.

Intrenet pošta je pogodna, zato što je onaj kome je namenjena čita, onda kada za to ima vremena, u bilo koje doba radnog ili slobodnog vremena, ali baš kada reši da se posveti računaru i pošti - ne ometan od drugih (sigurno će informacijama posvetiti potpunu pažnju i obavezno pogledati prezentaciju).

Pravljenje baze potencijalnih klijenata u zemlji i inostranstvu je ozbiljan posao koji, takođe zahteva ozbiljan pristup, analizu, a ne pogađanje – tipa  ¨ako prođe – prođe¨. Agencija je u obavezi da sve ostvarene kontakte, uredno prenese klijentu, kao i nedeljni izveštaj o radu, a vezano za dati posao.
Agencija je takođe u obavezi da prati i daje izveštaje o posećenosti sajta u vremenu trajanja kampanje (a kasnije,
po dogovoru).

III FAZA
održavanja i unapredenja WEB PREZENTACIJE
Vaša firma se menja i unapređuje, pa tako i njeno Internet  prustvo treba menjati i unapređivati.
     • Statistika posećenosti (mesecni izvestaj, besplatan)
     • Online relamne kampanje
     • Unošenje informacija u poslovanje ( e-business, B2B, e-commerce, podrška klijentima, edukacija…)Komunikacija sa klijentima putem Interneta je daleko jednostavnija i jeftinija, nego bilo kojim drugim komunikacionim sredstvom, pod uslovom da se Intrenet marketing sprovede u delo.
Samo postojanje Web prezentacije nije dovoljno da bi Vas klijenti pronašli i da bi ste došli do njih.
Neophodno je pronaći ciljnu grupu kojoj je Vaša usluga namenjena, te se konkretno njima obratiti i eventualno zakazati sastanak. Potrebno je održavati dobre pisane odnose sa njima ( te Vam preporučujemo i specifičan oblik e-maila, o tome ćemo se dogovoriti.).

Nakon svakog dela kampanje Agencija se obavezuje da dostavi adrese klijenata koje je komunicirala, sa svim njihovim podacima. U pisanom obliku.
Nakon svakog dela kampanje se Agencija obavezuje da objavi statistiku posećenosti sajta klijenta.


U prilogu br.1 su predlozi vizit karti.


Vizit karta : ideja 2
U prilogu br.2 Web prezentacije koji su naravno podložni promeni.
Web prezentacija: pocetna strana


Izgled web stranice 

U nadi da ćemo uspešno poslovno sarađivati, s poštovanjem


Tatjana Dimitrijeivć
Direktor
TRI TAČKE o.d.
Njegoševa 1a/ 13: Pančevo
Tel: 013.352.052
Mobtel: 063.8.344.944.
e-mail:    office@tritacke.co.yu
www.tritacke.co.yu


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...