Sunday, March 17, 2013

Referenca: Stefany, Pančevo - proizvodnja modernog nameštaja

• analiza trenutnog stanja tržišta
• izrada logoa
• izrgradnja vizuelnog identiteta (vizit karta, memorandum, billboard, TV reklama, radio reklama, novinska reklama)

• medija plan
• vođenje kampanje
• upravljanje, rukovođenje i analiza kampanje
• predlog web prezentacije
• internet marketing

Bilbord: idejno resenje, stampa i lepljenje

Logo: idejno resenje

Vizit karta idejno resenje i stampa

Memorandum : idejno resenje
TV reklama u potpunosti realizovana u produkciji Tri tackeRadio reklama u potpunosti realizovana u produkciji Tri tacke
Oglas u novinama i casopisima: idejno resenjeWeb prezentacija

DOKUMENTACIJA br.1:

Klijent: STEFANY  d.o.o. -  projektovanje i izgradnja modernog namestaja
           Pančevo
Kontakt: ****
             *****
 ANALIZA TRENUTNOG STANJA


Klijent izrađuje nameštaj ¨po meri¨.

Kupci:
Trenutno su kupci, već poznate osobe koje su došle preko ličnog poznanstva sa vlasnikom. Nejčešći kupci su preduzeća. Pokušaj da se stihijskom kampanjom  (oglasi nekontinuirani  u Halo oglasima), pridobiju kupci izvan lokalnog ( Pančevačkog tržišta, nije dao povoljne rezultate).

Lokacija:
U međuvremenu je došlo do promene adrese. Na lokaciji  na kojoj će biti proizvodni objekat, do sada nije bilo objekata sa sličnom delatnošću (tako da nema ¨navike kupaca¨ da dolaze na to mesto). Lokacija  je pogodna za prilaz kamiona, što je pozitivna strana, kao i blizina tranzitnog puta Beograd – Vršac.

Konkurencija:
Stolarija Savkov -  izrađuje nameštaj po meri, i cene finalnog proizvoda su visoke, poznata je u lokalnoj sredini.
Masiv – visoke cene, ali su poznati i imaju svoje stalne klijente i već izgražen ugled u lokalu.
Alessandro – izrađeni nameštaj već gotovih dimenzija, bez mogućnosti korigovanja, i visoke cene.
Dajmond -  je dugo na tržičtu, ali nije konkurent u trgovini na malo, niti im je ista ciljna grupa.
Pavle Tmušić -  takođe , poznat u lokalu, ali ne izrađije nameštaj po meri, već je težište bacio na stolariju na novogradnju ( vrata, prozori...).
Privantna lica koja nisu registrovana.

Ciljno tržište u prvom periodu:
Lokalno tržište – pančevačko.
Ciljni segment – populacija od 40- 50 godina.
U psiholiškim istraživanjema inicijativu za promenu enterijera daje ženski deo populacije.

Reference:
Privredni subjekti, uglavnom.

Marektinške akcije sprovedene do sada:
Logo – postoji , ali nije nepromenjljiv.
Oglas -  u lokalnom najtiražnijem listu.
Bilbord – na odličnom mestu, ali ne upadljivih boja i van konteksta tj. bez planiranog cilja.
Internet prezntacija – na napisanoj adresi ne postji prezentacija, niti bilo kakvi podaci o preduzeću.

Zaključak:
Prepoznatljivost na  lokalnom tržištu je mala. Kvlitet prozvoda je zadovoljavajući. Proizvodni kapaciteti nisu iskorišćeni do maksimuma. Teži se adekvatnoj akciji koja će dovesti do unapređenja prodaje, proširenja tržišta, stvaranja BRENDA tj. prepoznatljivog znaka kvaliteta proizvođača, pridobijanja lokalnih kupaca. Do sada su marketinške akcije bile nesinhronizovane i nisu dale željeni efekat. Promena adrese nije prepreka građenju imidža. Ulaganje u oglašavanje (kao dela marketinga) bi tebalo da se prati u preiodima i da se vrši analiza preduzetih koraka i poslovanja. Promena logoa i izrada svoh štampanog materijala, takođe nije prepreka zbog male prepoznatljivosti.
Pravilnim rukovođenjem kapanjom, kao i kvalitetnom uslugom i kvalitetnom edukacijom zaposlenih i kupaca, pridržavanjem ugovorenih rokova ...pospešuje se  mogućnost veće profitabilnosti proizvodnje, što i jeste krajnji cilj svakog poslovanja..


CILJ KAMPANJE
Stvoriti prepoznatljivost preduzeća (BRENDIRANJE).
Povećati  prodaju nameštaja na lokalnom tržištu.
Upoznati potencijalne kupce sa ponudom, kvalitetom i  mestom prodaje.
Upoznacvanje tržišta sa proizvodima i mogućnostima izbora i prilagođavanja njihovom potrebama.
Udobnost i konfor stanbenog prostora.
Insistirati na kvalitetu.
Obavezno istaći garanciju i mogućnost besplatne poravke.

VIZUELNI IDENTITET
Izgradnja vizuelnog identiteta je važan segment marketinške akcije koji ima za ciilj :
Prepoznatljivost robne marke koja se gradi i garancija je kavliteta ( usluge, proizvoda, iskutva prizvođača, ljubaznosti prodajnog osoblja, tačnosti isporuka, kvalitetne izrade i post prodajnih usluga...).
Uspešan vizuelni identitet se stvara kroz:
-          logo (font, boja...)
-          raklamni materijal (vizit katre, flajeri, plakati, majice, radna odela, upaljače, olovke, ID kartice, kese, kalendare...)
-          oglase ( štampani medijim, bilbordimi,  tv reklama...)
-          uređen prodajni prostor ( sa logom u  bojama firme)

EDUKACIJA ZAPOSLENIH
Zaposleni u firmi bi trebalo da budu edukovani, pre svega u smislu ophođenja sa kupcima. Takođe je veoma bitno da ¨znaju o čemu pričaju¨tj. da umeju da prepoznaju potrebu kupaca i da preporuče najbolje moguće rešenje za njihov ¨problem¨. Time se dobija na ugledu firme i daje se SIGURNOST kupcu da je došao na pravo mesto i da Vi znate da prepoznate njegovu potrebu i da ga usmerite u pravom pravcu , a SIGURNOST je jedna od osnovnih potreba koje čovek ima.
Zaposleni tj. prodavci su oni preko kojih kupac stiče sliku o firmi. Preko tog prvog susreta se dobija prvi utisak o Vama i Vašem poslovanju. A kako kažu ¨DRUGI PUT JE KASNO, ZA PRVI UTISAK¨.
Zadatak menadžmenta firme je da edukuje, motiviše prodavce, da dobro obavljaju svoj posao.

UNAPREĐENJE PRODAJE
Unapređenje prodaje je zadatak konkretne marketinške akcije. Koju sprovodi agencija uz saradnju , smernice i podršku menadžmenta firme.
U ovom konkretnom slučaju se predaže kampanja od šest meseci.
U slučaju nedovoljnih finansijskužih sredstava predlažemo udarnu kampanju u trajanju od tri meseca, a naredna tri meseca slabiji ritam oglađšavanja.
Iskustvo govori da kampanja koja ima efekta traje šest meseci, a zatim se nastavlja akcija konstantnog oglašavanja u jednom od lokalnih medija, kako bi se kupci stalno potsećali na proizvod i brend.

CILJNI SEGMENT TRŽIŠTA
Zenska  gradska populacija, starosti od 25 do 50 godina je osnovica ciljnog segmenta.
Zašto? Zato što se žene uglavnom brinu o enterjeru i  daju inicijativu za njegovu promenu.
Žene od 25. godina , koje su tek stupile u brak i imaju potrebu da srede svoj novi stambeni prostor.
Žene koje do 50 godina su stekle materijalnu sigurnost, i mogu da sebi priušte promenu enterijera (nisu toliko sigurna grupa, jer zbog loše materijalne situacije u zemlji, rado će se odreći uređivanja svog stambenog prostora, i pomoći svojoj deci  oko istog).
Drugi ciljni segment, konkretne kampanje mogu biti i mladi bračni parovi. Razlog je isti kao i kod žena od 25 godina.


Kao zaključak bi se moglo izvesti, da kampanju treba usmeriti prema mlađim ljudima.
To podrazumeva i moderan ¨ton i boju¨ pri izradi reklamnog materijala.


MEDIJA PLAN

Štampani mediji - novine
U analizama lokalnih medija najtiražniji lokalni list je PANČEVAC.
Predlog je da se u prvi mesec ide -  1/8 strane                                         ****  x 4   ........  ****
Plaćanje je nedeljno.
Drugi i treći mesec -  3 stupca                                                                 **** x 8   .........  ****
Plaćanje je nedeljno.                                                                 
Tri meseca – 3 stupca                                                                            ****x12 ...........  ****
Plaćanje je nedeljno.
Narednih sest meseci – u boji 0,5 stupca                                                  ****x24 ..........   ****
Plaćanje nedeljno.
Idejno rešenje 1/8 + 3 stupca + 0,5 TRI TAČKE                                                   ****

Bilbord
Tri meseca novembar, oktobar, decembar. Lokacija kod Grge.
Kompenzacija sa Božić i sinovi d.o.o.
Idejno rešenje, agencija TRI TAČKE                                                                    ****evra.

Radijska reklama
Tenutno najveću slušanost ima Radio Ritam (koji daje i gratis reklamu na Radio Kss-u), ali je i najskuplji.
Kao kompenzovanje, moze se dati reklama na radiju Safir i 013 (u tom slučaju bi trebala da ide češće).
RITAM I KISS                                                    10 x dnevno / 15 sec / ****mesečno
                                                                        10 x dnevno / 20 sec / ****mesečno
SAFIR I 013                                                        9 X dnevno / 20 sec / **** mesečno

Izrada reklame od strane TRI TAČKE                                                        5 evra

TV reklama
Predlog je udarni termin pre velikih vesti ili seca vesti u 18h.
Prvi mesec
Seča vesti u 18h     **** din /1 sec/  trajanje 20 sec.                                ****mesečno
Ili Pre vesti u  18h i 21:30           **** din/ 1 sec / trajanje 20 sec             ****mesečno
Drugi i treci mesec
Pre vesti u  18h i 21:30           **** din/ 1 sec / trajanje 20 sec                 ****mesečno
Cetvrti, peti, sesti mesec
Pre vesti u 18h i 21: 30            **** din / 1 sec / trajanje 10 sec               ****mesečno

Izrada spota od strane TRI TAČKE                                                               **** evra.

Štampani materijal (okvirne cene)
Idejno za logo   **** evra
Idejno za vizit karte ****evra
Idejno za memorandum, id karticu, račun – gratis
Idejno za katalog             **** evra
Štampa kataloga A4 format /135 gr./ 1000 kom / obostrani kolor                                       ****
Štampa kataloga A3 format / 135 gr. / 1000 kom / obostrani kolor                         ****
Šampa vizit karti (kompenzacija sa Print Artom) 1000 komada
.....

INTERNET PREZENTACIJA
U prilogu br.1. okvirno **** evra


RASPORED AKCIJA
Kampanja bi počela na svim medijima istovremeno. Što znači da bi finansijski udar bio najjači u periodu od prva tri meseca. Išlo bi se pod sloganom firme. Početak kampanje je u dobrom trenutku, pred Novu Godinu i u vreme kada su ljudi više u kućama, pa samim tim i više su usmereni na medije. Pažljivije ih prate i komentarišu.

Potrebno je nakon svakog meseca doneti zaključke o isplativosti ulaganja u oglašavanje na pojedinim medijima. To će se izvršiti tako što ćemo pripremiti anketu koju će popunjavati prodajno osoblje i na kraju meseca nam dostavljati na analizu.

Nakon tri meseca intezivne kampanje se smanjuje, a nakon šest, ostaje samo podsećanje na logo i firmu u lokalnim novinama ( samo logo i osnovni podaci u boji – pošto je oglas mali da bi privukao pažnju).

U lokalnim novinama bi se mogao i izdejstvovati tekst o firmi, sa povodom ( donacija stolica za novu godinu npr. Bolnici ili nesto sl.).

LOGO
Treba da asocira na delatnost kojom se firma bavi, posto se iz imena to ne može zaključiti.

MEMORANDUM, RAČUN, ID KARTICA, NALOG
Treba da sadrši logo i osnovne podatke o firmi

OGLAS
Treba da sadrži logo, moto, osnovne podatke, i fotografije proizvoda

TV REKLAMA
Treba da sadrži logo osnovne podatke i proizvode firme

MOTO
Jedinstvena rešenica koja u sbi sadrži optimističku poruku. Npr. ¨¨ MOJ  ŽIVOTNI PROSTOR¨ - STEFANY  prati ga sika mlade devojke u srešenom enterijeru, ili¨NAŠ ŽIVOTNI PROSTOR¨ - STEFANY  maldog bračnog para ili starijeg bračnog para ili bračnog para sa decom, psom i sl.
¨VAŠ ŽIVOTNI PROSTOR¨ - STEFANY
¨PROSTOR KOJI DIŠE¨ - STEFANY
¨PROSTOR KOJI ŽIVI¨- STEFANY
¨SRCE JE TAMO GDE JE DOM¨- STEFANY     / ¨SVI PUTEVI VODE KUĆI¨- STEFANY
¨OSTRVCE ZADOVOLJSTVA¨- STEFANY        /      ¨PETI ZID U SOBI¨- STEFANY


Može se u prvom periodu kampanje ići sa likovima koji konstatuju: ¨ZAISTA MI TREBA NOVA KUHINJA (PLAKAR, STOLICA.....)
A zatim ti isti likovi sa srećnim izrazom lica kazu: ¨NAŠ ŽIVOTNI PROSTOR¨......

U prilogu br2. se nalaze idejna rešenja za logo, vizit kartu, oglase itd.
U nadi da ćemo ostvariti uspešnu poslovnu saradnju
s poštovanjem,
Tatjana Dimitrijević
Direktor
TRI TAČKE o.d.

Dana 21.10.2004. u Pančevu DOKUMENTACIJA br.2:

                          PREDLOG KAMPANJE

PRILOG BR2.
                STEFANY  - PROZVODNJA MODERNOG NAMEŠTAJA

LOGO:
Logo je važan deo izgradnje vizuelnog identiteta firme. Pošto ime neasocira na delatnost , napisano je tehničkim slovima,  kote asociraju na  posao arhitekte autlajn, a unutrašnjost je neupadljivo siva.
Boja na svetloj pozadini:  SIVA C:0 / M:0 / Y:0 / K:10 unutrašnjost slova
             CRNA C:75 / M:68 / Y:67 / K: 90  moto, kote, i autlajn
Boja na tamnoj pozadini: SIVA C:0 / M:0 / Y:0 / K:10 unutrašnjost slova
                                     BELA C: 0 / M:0 / Y:0 / K:0  moto, kote,
autlajn po potrebi ostaje crni ili beli u zaviosnosti od boje         pozadine.
MOTO:
¨HARMONIJA PROSTORA¨ - asocira na slad, usklađenost .
Narmonija deluje , mirno, opušteno,staloženo, a to je jedan od imperativa doma.

MEMORANDUM:
Meorandm je list na kome se pišu ponude i poslovna pisma, koja se mogu slati poštom ili faksom. Na njemu stoji čitko napisan logo firme , adresa, i osnovni podaci (ž-r, matični br., žifra delatnosti, PIB ....).
Jednostavniji memorandum je namenjen neposrednoj svakodnevnoj komunikaciji - posrtavalja se na svakom računaru u firmi i obaveza je zaposlenih da ga koriste. Štampa se na običnom štampaču sa tekstom.
Nešto složeniji tj. sa više boje je namenjen cilju ¨ostavljanja utiska na klijente i poslovne sradnike van firme i štampa se u štampariji.

ID KARTICA:
ID kartica služi da bi klijenti znali u kojoj firmi radi osoba, ime i funkciju osobe sa kojom razgovaraju. Koristi se ne samo u poslovnoj zgradi, već i prilikom sajamskih prezentacija, i sličnih skupova.

VIZIT KATRICA:
Osnovno je pravilo poslovne korespodencije da se prilikom upoznavanja razmene vizit kartre sa osnovnim podacima firme i osobe. Cilj vizit karte je da su podaci dostupni drugoj osobi i kada Vi niste tu. Dizajn treba da bude jasan, font razgovetan i čitak. Jednostavnost je osnova.

FONT:
1. Zvanični font firme, bi trebalo da se koristi u svim pisanim dokumentima, kako pri štampi, tako i u elektronskim pismima.Pretpostavka je da će to biti ARIEL, vličina slova 10, a naslova 12 ili po pželji.

2. Font za reklamni materijal je:      bold slova su: MICROSTYLE BOLD EXTENDED ATT
                                                      tanka slova su:  MICROGRAMMADMED EXT

      
Početak kampanje sa planira za 01. novembar 2004.
Potpuni efekat se postiže kada se u istom vremenskom periodu otpočne kampanja u svim medijima. 

Pančevac

Motiv sa logom i nešto više teksta i fotografijama u konceptu filma (crno belo) , na osmini strane. Nešto više teksta je sasvim u redu , zato što je to medij koji se čita tj. populacij te ima vremena da analizira tekst reklamne poruke. Vreme objavljivanja je 4 puta, a kasnije drugi i treci mesec nesto manja dimenzija.

Bilbord

Mitiv sa logoom i manje teksta i fotografijama u konceptu filma (u boji), sa žutim kajronom je sasvim prikladan za lokaciju na kojoj je bilbord, zato što je to velika raskrsnica na kojoj je veoma često i dugotrajno crveno svetlo, a nalazi se na tranzitnom puru Beograd – Vršac – Kovin i okollna sela. Vreme izlaganja je tri meseca.

Radio

Radio reklamnu poruku prati muzika koja se uklapa u moto HARMONIJA PROSTORA. Tekst je iz Pančevca i sa bilborda, sa osnovnim podacima. Vreme trajanja je do 15c sec. Period iglašavanja je šest meseci.

TV spot

Tv spot treba prati muzika iz radio reklame, i sekvenvnce iz proizvodnje, rada arhitekte i zadovoljnog kupca. Završetak bi mogao biti slika sa bolborda, sa žutim kajronom. Vreme trajanja reklame bibilo do 10 sec.
Period objavljivanja do šest meseci.

Web prezentacija

Izrada prezentacije se planira do 14. novembra 2004. A postavljanje na Intrenet , ne zaviosi od agencije, ali se iskreno nadamo da će se to ostvariti do 01.12. 2004.
Inetnet marketing je posebna oblast koja će biti dostavljena nakon obrade ovog predloga kampanje.
Cenovnik će biti dostavljen po dogovoru.

NOVOGODIŠNJI REKLAMNI MATERIJAL

Kalendari
Čestitke
Olovke

SCENARIO REKLAMNOG DŽINGLA (za tv sa slikom, a za radio samo tekst)
Podložan je promenama
U našim proizvodnim pogonima (slika pogona, mašina I radnika)
Uz besplatnu pomoć arhitekte (slika arhitekte dok radi)
Proizvodimo moderan nameštaj (slika nameštaja tj.proizvoda)
Po želji, boji, meri Vašeg doma (slika zadovoljne žene)
DOŽIVITE…..
HARMONIJU PROSTORA….
STEFANY….
U gornjem delu ekrana i donjem ide kajron sa bilborda.
Muzika je klasična i puna harmonije.

ANKETNI LISTIĆ

Da bi se pratili efekti ulaganja u pojedine medije potrebno je da Agencija dostavi klijenti anketne listiće kojie bi popunjavali radnici klijenta,a koji bi  bili dostavljani Agenciji na svakih 30 dana od početka kampanje.
Cilj je da se vidi opravdanost ulaganja u pojedine medije i de se eventualno preusmerie finansijska sredstva na oglašavanje u ekonomski isplativije medije.

KLIJENT JE DUŽAN DA U NAREDNIH SEDAM DANA DOSTAVI SVE BITNE PODATKE U VEZI FIRME:
PIB; ŽIRO-RAČUN: ADRESU; TELEFON; FAX; IMENA RADNIKA SA ZANIMANJIMA; ŠIFRU DELATNOSTI; MATIČNI BR;
WEB ADRESU; E'MAIL ADRESU.No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...